Canlı renkler ve keskin ayırımlar kullanımı ile karakterize edilen, Fransa'da geliştirilen 20. yüzyıl sanat akımı...

Fovizm,
Fauvism,
Fovist-Fauvist (çiğ renkçi).
Fovizm kelimesinin kökeni Fransızca bir sözcük olan Fauves' tir. Fauves, yırtıcılar ve vahşiler anlamına gelir. Fovizm; canlı renkler ve keskin ayırımlar kullanımı ile karakterize edilen 20. yüzyıl sanat hareketidir.

Fovizm, 1905 yılında ortaya çıkan ve etkileri 1. Dünya Savaşına kadar devam eden modern bir sanat akımıdır. Bu akımın en belirgin özelliği parlak renk kullanımıdır. 1898-1908 yılları arasında Henri Matisse tarafından Fransa'da geliştirilen bir sanat akımıdır. En önemli özelliği, tüpten çıkmış gibi çiğ ve bağıran renklerin doğrudan kullanımıdır.

Fovizm terimi ilk defa 
Henri MatisseAndre Derain ve Vlaminck' in Paris' te açtıkları bir sergiden sonra kullanıldı. 1905 yılında gerçekleşen bu sergide bulunan ünlü eleştirmen Louis Vauxcelles bu gruba Les fauves (vahşi hayvanlar) olarak hitap etmiştir. Akım adını buradan alır. Fovizm' de görsellik ön plandadır. Fovist sanatçılar resimlerini renk için renk ilkesiyle çizmiştir. Fovizmde sürrealizm, mariyerizm ve soyut dışa vurumculuk akımlarının etkileri bariz bir şekilde görülür.

Fovizm Sanat Akımının Temsilcileri; 
Raoul Dufy, Andre Derain, Maurice de Flaminck, Kees Van Dongen, Albert Marquet ve Jean Metzinger yer alıyor.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ