Rivayet yoluyla öğrenilmiş olan ünlü, önemli haberler...

Mesure,
Arapça mesure, (ﻣﺄﺛﻮﺭﻩ).
(Haber vb. için) Rivayet edilen, rivayet yoluyle gelen, nakledilen.
Arapça mesure sözcüğü; hadis nakletmek, rivayet etmek anlamındaki eѕr, uѕret sözcüğünden türetilmiştir.
Rivayet yoluyla öğrenilmiş olan ünlü, önemli haberler.

Mesure;
Fransızca, mesure.
Ölçüm.
Kıstas, ölçü, vezin.
Önlem, tedbir; ılımlılık, itidal.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ