Eskidilde rahipler...

Ruhban,
Arapça rahipler, ruhban, (ﺭﻫﺒﺎﻥ).
Arapça rahib’ in çoğul şekli ruhbandır.
Rahipler sınıfı, rahipler.
Rahipler.
Ruhban sınıfı.
Papazlar.
Rahib, Hristiyan din adamı.
Hıristiyan din adamı.

Evlenmeden bekar yaşamayı tercih eden, dünyadan yüz çevirip, insanlardan uzak yaşayan kimseler, rahibler. Hıristiyanlıkta sadece ibadetle meşgul olan din adamları sınıfına verilen ad. Hıristiyan din adamları evlenmedikleri ve insanlardan uzak yaşadıkları için bu ad verilmiştir.

Ruhbaniyet:
Rahiplerin dünyadan el etek çekerek yaşamaları durumu, rehbaniyet.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ