Kafkas Dağlarının en yüksek doruklarından biri ...

Kazbek,
(Kazbegi),
Kazbeki,
Dikhtau, 
Koştantau, 
Şhara.
Elbruz (Oşhamafe, Mingi Tav),
Kafkas Dağlarının en yüksek doruklarından biri.

Kafkas Dağları; Kafkasya' da Karadeniz ve Azak Denizi ile Hazar Denizi arasında, kuzeybatı ve güneydoğu doğrultusunda uzanan sıradağlar ve dağ sistemidir. Bu dağlar kuzeybatıda Taman Yarımadası yakınlarında başlar ve güneydoğuda Apşeron Yarımadasına değin uzanır. Kafkas Dağları, Kuzey ve Güney Kafkaslar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kuzeyde kalan sıra dağlara Büyük Kafkas Dağları, Güney Kafkas Dağlarına ise Küçük Kafkas Dağları denir.

En yüksek doruk Kafkasya' nın Olimposu da sayılan Elbruz (5642 m) dağıdır. Diğer doruk noktaları; Dikhtau (5.204 m), Koştantau (5.151), Şhara (5.068) ve Kazbek (5.033 m)'tir. Bu dağlar arasındaki geçitler Mamison ve Daryal' dır. Rusların ilk kez 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı'nda bir yol da inşa ederek geçtiği Daryal Geçidi, Kuzey Osetya-Alaniya Cumhuriyeti başkenti Vladikavkaz' ı Gürcistan' ın başkenti Tiflis' e bağlar. Bu yola Gürcü Askeri Yolu da denir.

Kafkaslarda bulunan ve Karadeniz' e dökülen akarsular; Kuban, İngur ve Rioni ırmaklarıdır.  Hazar Denizi' ne dökülen  akarsular ise; Kuma, Terek ve Sulak ırmaklarıdır. Türkiye' de doğup gelen Kura Irmağı da Alazani gibi birçok kolunu Kafkas Dağlarından alır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ