Başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme...

Cereme,
(Cerime),
Ssineye çekme.
Arapça, cerime,
Halk ağzında, ceza, zarar.
Arapça cerіme, suç, günah kelimesinden türetilmiştir.
Başkası tarafından yapılan zararı ödeme.
Kendisinin sebep olmadığı bir zararı ödeme.
Kendi suçu olmadığı halde başkası tarafından yapılan veya kaza ile meydana gelen bir zararı ödeme, sineye çekme.
Kanunen mecburiyet olmadığı halde verilmek zorunda kalınan para.
Başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zarar.

Ceremesini çekmek:
Başka birinin yaptığı zararı ödemek.

Cereme sözcüğünün diğer anlamları;
Fiat, değer.
Ücret.
Ceza.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ