Töre...

Adet,
Adap.
Töre,
Ahlak,
Usul.
Adabımuaşeret.
Gelenek, görenek, boşinanç.
Adet ve alışkanlıklar.
Örf, adet.
İngilizce: morals, custom,
Fransızca: moeurs, coutume, usage
Almanca: Sitte.
Moğolca töre, kural, norm, adet.
Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü, adet.
Bir toplumda yürürlükte olan ve insanların tutumlarına yön veren görenek, inanç ve alışkıların tümü.
Bir toplumdaki ahlaki davranış biçimleri, adap.
Eğitim, görgü.

Töre sözcüğünün halk arasında yöresel diğer anlamları;
Geline verilen armağan.
Mahkeme.
Şaşma bildirir ünlem.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ