Tek veya çok sesli olarak yazılmış bir müzik eserini seslendirmek için bir araya gelen topluluk...

Koro,
İtalyanca coro,
İngilizce: chorus, 
Fransızca: choeur, 
Almanca: chor, 
Yunanca: choros
Tek veya çok sesli olarak yazılmış bir müzik eserini seslendirmek için bir araya gelen topluluk.
Toplu olarak melodili ya da ritimli sözleri söyleyen topluluk.
Ezgili ya da esgisiz ve tartımlı sözleri uyumlu bir biçimde birlikte söyleyen topluluk. 

Yunancada önce dans edilen yere, sonra da şarkılı dansa ve bir de bunu yapanlara verilen ad. 
Antik Yunan tiyatrosunda önce dans edilen yere sonra da ezgili dansa ve bir de bunu yapanlara verilen ad.
Antik tragedyada birbirlerine benzeyen ezgilerde seslerini birbirine uyumlayan ve dramatik olayın kahramanı karşısında onu gözleyen, yorumlayan, değerlendiren, kimi kez de olaya karışan topluluk. 
Ortaçağda dinsel yapıtlarda ayrı ayrı bölümler arasında anlatım (epik) biçimde korolar vardır.

Koro, Parodos (Giriş), Stasiman ve Exodas (Çıkış) bölümlerinden oluşur. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ