Çocuk oyunlarında sayı, kama, gol...

Abak,
Kama,
Gol,
Sayı,
Çocuk oyunlarında sayı, kama, gol.
Kocaeli ve Giresun yörelerindeki köylerde halk ağzında çocuk oyunlarında sayı, anlamında kullanılan sözcüktür.

Abak sözcüğünün diğer anlamları;
(Abbak)
Yok, bitti.
Bembeyaz.
İcab etmek. 
Lazım olmak.
Yapışmak.
Aritmetik hesap yapmakta kullanılan, birçok devingen parça dizisiyle donatılmış düzenek.
Bilgisayarların atası sayılan hesap aygıtı.
Aritmetik hesaplamaları yapmaya yardımcı bir alet.
Çörkü de denilen ve hesap makinelerinin atası sayılan aygıt.
Eski Türklerde ölmüş ataların tapılan resim ya da heykelleri.
Eski Yunanistan' da tapınaklarda yer alan ve üzerine sungular konan masa.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ