İtibarsız, değersiz, bayağı (kimse)...

Müptezel,
Mübtezel,
Arapça mubtezel, müptezel.
Arapça değerini yitirmek anlamındaki ibtizal kelimesinden türetilmiştir.
Saygınlığını yitirmiş.
Çokluğundan dolayı değerini yitiren, değersiz.
Değersiz, bayağı, aşağılık.
Bol ve ucuz, bolluğundan dolayı değersiz duruma düşmüş.
İtibarsız, değersiz, bayağı (kimse).
Pek bol ve ucuz şey.
Ortamalı; ortaya düşmüş kadın; değersiz.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ