Dökümcülükte kullanılan dolgu kalıbı...

Maça,
(Maca)
Dökümcülükte kullanılan dolgu kalıbına maça denir. 
Maçalar, döküm işlerinde iç özellikler üretmek için hassas kalıp işlemlerinde kullanılabilir. Maça metalden olabilir, ancak genellikle kumdan yapılır.

Kalıp boşluğunu oluşturmak için kullanılan üretilmek istenen parçanın yaklaşık bir kopyası çıkarılır. Buna patron denir. Patrona uygun kalıp malzemesini tutan sert ahşap veya metal çerçeveye de döküm kalıbı deniyor. Döküm parçanın nihai şeklini veren kalıpları yapmak için kum kullanılır. 

İşlemde ayrıca son bileşendeki boşluklar için dolgu görevi üstlenen maçalar kullanılır ve dökümde erimiş metal kalıba ve maça etrafına dökülür. Kalıpta delik oluşturmak için kalıp içine sokulan parçaya maça denir. Dökümden sonra yerleştirilen maçayı çıkartmak için maça çivisi vardır. Maçayı tutan ve destekleyen uzun dikey tutma çubuğu geri çıkarmaya yarar. Maça çivisi, dökümden sonra çıkarılarak boşluklar oluşturulur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ