Bir ağacın dalı veya gövdesi üzerine, aynı familyanın daha iyi bir türünden alınan dal, göz, tomurcuk vb. parçaları kaynaştırma işi...

Aşı,
İngilizce: vaccine, inoculation, transplant, graft,
Fransızca: vaccine, inoculation transplant, greffe,
Almanca: Plantat, Impfstoff, Einimpfung,
Latince: inoculare: aşılamak.
Bazı ağızlarda aşu olarak da geçer.
Bir ağacın dalı veya gövdesi üzerine, aynı familyanın daha iyi bir türünden alınan dal, göz, tomurcuk vb. parçaları kaynaştırma işi.
Bir ağacın gövdesi ya da dalına daha verimli olması için aşılanan aynı (otograft) ya da yakın bir türe ait (heterograft) bitki parçası.

Aşı sözcüğünün yörelerimizde, halk dilindeki diğer anlamları:
Birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik.
Bazı hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda enjekte edilen ölü ya da zayıf bakteri süspansiyonu.
Organizmaya verildiğinde bağışık cevabı uyararak enfeksiyon hastalıklarından korunmayı sağlayan immünojen.
İnokulasyon.
Eskimiş giysilere yapılan yama, yamalık.
Eskiyen entarinin belden yukarısına geçirilen parça.
Açık renkli sincap.
Armut.
Hayvana sürülen alınışı boya.
Renkli badana toprağı.
Pas sarısı veya kızıl toprak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ