Geçirimsiz bir toprak cinsi ...

Kil,
Eski dilde gil zar,
Farsça: gil,
Fransızca: argile
İngilizce: clay.
Almanca: ton,
Latin: argilla.
Şamot.
Geçirimsiz bir toprak cinsi.
Geçirimsiz yumuşak ve yağlı toprak.
Yumuşak ve yağlı bir toprak türü.
Kil; alüminyum ve silika içeriği yüksek, doğada oldukça fazla miktarda bulunan, yumuşak ve çok ince taneli, feldspat, mika ve diğer silikatların ayrışması ile oluşmuş sedimanter mineraldir.

Islandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen yumuşak ve yağlı toprak.
Çanak çömlek yapımında kullanılan, ıslanınca kolay şekil verilebilen, yeşilimtrak, yağlı ve yumuşak toprak.

Çamaşır yıkanırken, çamaşırın yumuşak olması için kaynatılan çamaşırın içine atılan gri toprak.

Tanecikleri 0.0004 mm' den daha küçük, çimentolanmamış kil mineralleri topluluğu.
Aluminyumlu minerallerin bozunmasıyla oluşan, kimyasal yapısı yaklaşık AI2O3. 2 Si 02. 2 H2O olan, yumuşak, suyla biçim verilebilen değişik renklerdeki bir tür toprak.

Buzul kökenli blok kil' e Til denmektedir. Til; Doğrudan buzul tarafından çökeltilen sedimentlerdir. 

Bentonit:
Mineral içerikli kaolin gibi toprak, alüminyum silikat, demir oksit, magnezyum ve kireç taşından oluşmuş, absorban olarak yemlere katılan, kedi altlığı olarak da kullanılan doğal madde, bentonit.

Kil taşı, 
Şist;
İnce taneli kılın zamanla kat kat yığılması sonucu meydana gelen taş. 

Arı kil;
Porselen yapmakta kullanılan bir çeşit ak ve gevrek kil, kaolin.

Şamot;
Ateş tuğlası ve yüksek derece sıcaklıklara dayanıklı diğer eşyaların yapımında kullanılan bir kil türü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ