Bir berat, lisans hakkı veya ticari marka sahibinin bunu devrettiği firmalardan aldığı maddi karşılık...

Redevans,
Fransızca: redevance.
İngilizce: royalty.
Latince: reditus.
(Rödevans)
Bir lisans, marka v.b. değerlerin başkasına devri halinde alınan karşılık.
Bir berat, lisans hakkı veya ticari marka sahibinin bunu devrettiği firmalardan aldığı maddi karşılık.
Telif hakkı ücreti.
İmtiyaz hakkı.
Aidat.

Rödevans, yabancı dilde redevance sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. İmtiyaz hakkı olarak nitelendirilebilir. Daha çok yeraltı kaynaklarının işletilmesi ve kar paylarının rödevans şeklinde ifade edilmesinden dolayı, bu tür sözleşmelere rödevans sözleşmesi, imtiyaz payına da rödevans ücreti denilmektedir.

Rödövansla ilgili ayrı bir hukuki düzenleme mevcut değildir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ