Deniz yosunu...

Erişte,

Laminarya,
Avrizi,
Goli,
Deniz yosunu,
İngilizce: seaweed, algae.
Fransızca: algue.
Latince: algue

Su yosunu.
Alg.
Denizlerde biten ve genellikle kıyılarda ve kayalıklarda yoğun olarak görülen bir tür bitki.

Erişte:
Kıyılarda deniz yosunlarının hareketi engelleyecek kadar sık olduğu yer.
Denizi çok temiz, dip eriştelik ve kumdur.

İlkel, tek veya çok hücreli olabilen, likenleri oluşturan iki mikroorganizma grubundan birisi olan, mavi renkli olanlar besin değeri yüksek fakat hayvanlar için zehirli olabilen bir su bitkisi, alg. 
Siyanobakteriler olarak da adlandırılan mavi-yeşil alglerin bilinen deniz yosunuyla hiçbir ilişkisi yoktur.

Erişte sözcüğünün diğer anlamı:
Erişte;
(Rişte)
Farsça: iplik anlamındaki rişte kelimesinden erişte sözcüğü türetilmiştir.
İnce uzun şerit gibi kesilmiş hamur parçalarının serilerek kurutulması suretiyle hazırlanan ev makarnası.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ