Divan edebiyatında her beytin son sözünü sonraki beytin ilk sözü yapma biçiminde ortaya çıkan söz sanatı...

İadeli,
Divan edebiyatında her beytin son sözünü sonraki beytin ilk sözü yapma biçiminde ortaya çıkan söz sanatı, buna iade de denilmiştir.
Divan edebiyatında her beytin son sözünü sonraki beytin ilk sözü yapma biçiminde ortaya çıkan söz sanatı, iade.
Birinci mısrasının son kelimesini ikinci mısranın başında yineleyerek yazılan manzume.
Bir mısraın veya beytin son kelimesini, kendisinden sonra gelen mısra veya beytin ilk kelimesi olarak kullanma sanatı. İadeli şiire muad da denmektedir.

İade sözcüğünün diğer anlamları;
İadeli taahhütlü.
Kendisine gönderilen kimseden gönderene ulaştırılmak üzere imza alınan bir taahhütlü mektup çeşidi olan.
Verilen bir şeyi almayarak geri çevirme, reddetme.
Alınmış bir şeyi geri verme.
Karşılıklı olarak yapma, mukabele etme.
Eskiden yeniden yapma, geri çevirme, geri döndürme.
Avdet ettirmek.
Geri vermek.
Eski haline getirme
Mukabilini yapma.
Karşılığını yapma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ