Arkın önüne yığılan toprak...

Yavar,
Amasya yöresinde halk ağzında arkın önüne yığılan toprağa verilen ad.
Arkın önüne yığılan toprak. 
İçinden su akıtmak için toprak kazılarak yapılan açık oluk, arık, dren, karık. 
Ark, Su kanalı, harık da denir.
İçinden su akıtmak için toprağı kazarak yapılan açık oluk, kanal. 
Su yolu.

Set;
Toprağın kaymasını veya suyun akmasını önlemek için yapılan kalın duvar.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ