Bir şeyin yokluğunu duyarak geri gelmesini istemek...

Aramak,
Özlemek,
Birini veya bir şeyi bulmaya çalışmak.
Bir şeyin yokluğunu duyarak geri gelmesini istemek, özlemek.
Araştırmak, yoklamak.
Ziyarete, hatır sormaya gitmek.
Önem verip istemek.
Şart koşmak.
Yoklamak, tetkik etmek, araştırmak.
Bela bulmaya çalışmak, aranmak.
Bir şeyi bulmaya çalışmak, taharri etmek.
Arayıp sormak.
Özlemek, arzulamak, hasretini çekmek.
Elde etmeyi istemek, üzerinde durarak elde etmeye çalışmak.
Hal hatır sormak için yoklamak, ziyaret etmek, ilgi gösterip meşgul olmak.
Üstüne çekmek, aranmak, talip olmak.
Üzerinde durmak, önem vermek.

Arami: 
Bir şeyin yokluğunu hissetme. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ