Birini ya da bir olayı yermek amacıyla yazılmış taşlama biçimindeki yazılı ya da sözlü anlatım...

İğneleme,
Fransızca: epigramme.
Taşlama,
Üstü kapalı olarak onur kırıcı, üzüntü verici söz söylemek.
Birini ya da bir olayı yermek amacıyla yazılmış taşlama biçimindeki yazılı ya da sözlü anlatım.
(Birine) Dokunaklı, incitici, kinayeli söz söylemek.
İğnelemek işi
İğnelemek.
İğne ile tutturmak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ