Küçük baş hayvanların boynuna takılan çan ...

Takrak,
Küçük baş hayvanların boynuna takılan çan.
Küçükbaş hayvanların boynuna takılan küçük çan.
Küçük çanlar çıngırak ya da zil olarak adlandırılır.
At arabalarına, develerin kuyruğuna, davar ya da köpeklerin boynuna takılan küçük küre biçiminde çan.
Çanın en yaygın olarak kullanıldığı hayvanlar koyun, keçi, inek ve devedir. Bu hayvanlar içerisinde kullanılan en büyük çanlar deveye takılandır.

Küçükbaş hayvanlarda, koyun ve keçilerin boyunlarına çan takılır. Koyun ve keçi sürülerinde bütün hayvanlara çan takılmaz. Sürüyü kontrol etmek amacıyla yalnızca belirli hayvanlara çan takılır. Sürünün geri kalanı ise çan seslerini takip eder. Gerek keçi ve gerekse koyun sürüsünde bilhassa insandan kaçan, insandan uzak duran hayvanlara çan takılır. Koça çan takılmaz. Koyun sürüsündeki bünye bakımından güçlü koyun ve kuzulara çan takılır.

Koyun çanına Tağa denir. Oğlak ve kuzulara takılan küçük çan' a Firik denir.

Kaynak: Halk Kültürü Araştırmacısı, Mahmut DAVULCU 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ