Can sıkıntısı, usanç anlamında eski bir sözcük...

Melal,
Usanç, 
Can sıkıntısı,
Can sıkıntısı, usanç anlamında eski bir sözcük.
Usanma duygusu, bıkma, bıkkınlık, melal.
Arapça melal, (ﻣﻼﻝ).
Hüzün, keder.
Usanma, bıkma, usanç, melalet.
Bıkma, usanma, usanç, melal.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ