Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı...

Müze,
Fransızca: Musee,
İngilizce: Museum, 
Almanca: Museum
Latince: Museum.
Yunanca: Mouseion,
Yunanca; mouseion, perilerin tapınağı anlamındadır.
Sanat yapıtlarının, gezilip görülmek üzere toplu olarak bulundurulduğu yer.
Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı.
Sanat veya bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı.
Eski sanat ve bilim yapıtlarının, sanat ve bilimi ilgilendiren nesnelerin görülüp yararlanılması için bulundurulduğu yer.
İlim ve sanatın her dalıyle ilgili kıymetli eserlerin, eski çağlardan kalma değerli eşyanın saklandığı ve sergilendiği yer.

Müze kelimesinin başka anlam:
Kışlık davar ağılı.
Üstü örtülü ağıl
Çizme (Farsça)
Methaf,
Nümunehane,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ