Arap alfabesinin her harfi bir rakamı karşılayan ve anlamsız sekiz kelimeden oluşan değişik bir düzeni...

Ebcet,

(Ebced).
Arapça: ebced.
Arap alfabesinin her harfi bir rakamı karşılayan ve anlamsız sekiz kelimeden oluşan değişik bir düzeni.
Arap harflerinin herbirisine rakam değeri verilerek yapılan yorum.

Arap harflerinin diziliş sırası, bu harflerin rakam olarak değerlerinden yola çıkılarak yapılan hesap.
Sayısal değer verilmiş arap alfabesi.
Harflerin aritmetik değerleriyle mana ifade etmesi.

Arap alfabesi, harfleri belli bir düzene göre sekiz gruba ayrılarak sıralandığında, birinci gruptaki harflerin okunuşundan meydana gelen kelime ve bu sıranın bütününün adı.
Bu sıralanışta harflere sırasıyle bir rakam değeri verilmesinden meydana gelen hesaplama sistemidir. Özellikle tarih bildirmek için kullanılır. Tarih, kelimenin harflerinin sıra ile rakama çevrilmesiyle elde edilir. Şairler ebced ile söyledikleri beyitlerde çoğunlukla kelime oyunları yapar ve sanat gösterirler. Ebced hesabı, özellikle mezar taşları ve yapı kitabelerinde çok kullanılmıştır.

Arap alfabesinin her harfi bir rakamı karşılayan ve anlamsız sekiz kelimeden oluşan değişik bir düzeni. Bu düzende baştaki elif harfinden başlanarak, her harfe, birden ona kadar birer birer, ondan yüze kadar onar onar, yüzden bine kadar yüzer yüzer arttırmak yoluyla bir değer verilmiştir.

Ebcet hesabı:
Ebcet düzeninden yararlanarak bir kelimeyi rakama çevirme veya kelimelerle ve genellikle eski şairlerin yaptığı gibi, mısralarla önemli bir olayın tarihini gösterme yöntemi.

Ebced hesabında harflerin sayısal değerleri; Arap alfabesindeki sıraya göre değil, İbranice ve Süryanice' deki sıralamaya göredir. Ebcede göre harflerin sırası ve değerleri söyledir:

Elif: 1, Ba: 2, Cim: 3, Dal: 4, He: 5, Vav: 6, Ze: 7, Ha: 8, Tı: 9, Ya: 10, Kef: 20, Lam: 30, Mim: 40, Nun: 50, Sin: 60, Ayn: 70, Fe: 80, Sad: 90, Kaf: 100 Rı: 200, Şın: 300, Te: 400, Se: 500 Hı: 600, Zel: 700, Dad: 800, Zı: 900, Gayn: 1000

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ