Enlemesine olarak ...

Arzani,
Enine.
Enine olan,
Arapça enine, (ﻋﺮﺿﺎﻧﻰ)
Arapça genişlik anlamındaki arz kelimesinden türetilmiştir.
Enine, genişliğine.
Enlemesine,
Enlemesine olarak.
Enine, genişliğine olarak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ