Bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücreli canlı...

Bakteri,
Fransızca bacterie,
İngilizce: bacterium,
Almanca: Bakterie,
Yunanca bakterion, küçük sopa.
Bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücreli canlı.
Tek hücreli bir canlı.
Tek hücreli mikroorganizmalar.
Hastalıklara sebep olan mikro organizmalardır.
Basit, çekirdeksiz, bölünerek çoğalan tek hücreli canlılara verilen addır.
Çok basit yapılı, bölünerek ve hızla çoğalan bir tek hücreden ibaret canlı.
Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimli olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücreli canlı.
Toprakta, havada veya suda yaşayan, bazıları hastalık yapıcı, bazıları zararsız, bazıları ise yararlı tek hücreli organizma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ