Saniyede bir jullük iş yapan bir motorun güç birimi...

Vat,
İngilizce: Watt
Saniyede bir jullük iş yapan bir motorun güç birimi.
Kısaltması W,
İngiliz fizikçisi James Watt’ ın adına izafeten verilen birim adı..
Bir saniyede bir jule eşit işe denk güç birimi.
Saniyede bir julluk iş yapan bir motorun güç birimi.
Motor güç birimi.

VAT kelimesinin başka anlamı:
Değişken antijen tipi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ