Genellikle tahıl ölçmede kullanılan belirli hacimdeki kap, ölçek...

Kile,
Tahıl ölçeği.
İngilizce: bushel (36.5 kg.)
Arapça: keyle.
Kilel; Kile' nin çoğulu. 
Arapça, ölçmek manasındaki keyl kelimesinden türetilmiştir.
Genellikle tahıl ölçmekte kullanılan bir ölçek.
Genellikle tahıl ölçmede kullanılan belirli hacimdeki kap, ölçek.
Eski bir tahıl ağırlık ölçüsü.
Tahıl ölçmede kullanılan bir ölçek.
Tahıllar için kullanılan bir ölçü.
36,5 kg'a denk gelen bir ölçü birimi.
40 litrelik hububat ölçüsü. 
İki gaz tenekesi oylumunda tahıl ölçeği.
Tahılın türüne, kullanıldığı yere ve zamana göre ağırlığı değişen ölçek.

Kile kelimesinin yörelere göre halk ağzında başka anlamları;
İnce tülbendden yapılan cibinlik.
Çağatayca: bir nevi meyve.
Tatarca: dibek, havan.
Otuz kilogram gelen bir ölçü birimi(Kırşehir yöresi)
Ondört şiniklik buğday ölçeği.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ