Kar veya buz üzerinde kayarak yol alan tekerleksiz taşıt...

Kızak,
Kaykı,
Fransızca: arete,
İngilizce: sledge, sled, sleigh, 
Almanca: grat
Kar veya buz üzerinde kayarak yol alan tekerleksiz taşıt.
Kar veya buz üzerinde yol almak için yapılmış tekerleksiz taşıt.

Kar veya buz üzerinde kaydırılan tekerleksiz taşıt.
Ağaç tablaların kamburlaşmaması için liflere dikey konumda açılan kanala geçirilen uzun parça.
Ambalajın dibine uzunluğuna çakılan, hem dip levhası elemanlarının tutturulmasını hem de ambalajın yerde kolayca kaymasını sağlayan kereste parçası.
Tersanelerde üzerinde gemi yapılan, onarılan veya gemiyi suya indirip sudan çıkarmaya yarayan ızgara.
Üzerinde gemi yapılan, onarılan veya gemiyi suya indirip sudan çıkarmaya yarayan ızgara.
Kızak, ağır cisimleri ve özellikle deniz teknelerini çekmek için kullanılan yuvarlak ağaç olarak kullanılır.
Biçilen ekini harman yerine çekmekte kullanılan dağdan ot ya da taş getirmekte kullanılan tekersiz araç.

Gemilerin, tekne ve kayıkların suya indirilmesini sağlayan düzenek.
Üzerinde gemi inşa veya tamir edilen tezgah.
Gemi inşası için yapılanlarına yerli kızak, tamir için karaya çekilen gemilerin altına sürülenlerine müteharrik kızak denir.
Torna, freze vb. takım tezgahlarında puntayı taşıyan, parçanın hareket ettiği kanal.

Kızak sözcüğünün yörelere göre diğer anlamları;
Kullanmamak.
İşinden alıp çalışmayı gerektirmeyen bir yere vermek, iş vermemek, oturtmak.
Köşe bucak (sokak için) (İskeçe göçmenleri)
Buğday sapı, ekin ve odun çekmek için ağaçtan yapılmış tekerleksiz bir çeşit taşıt.
Yorgun köpek.
Öfkeli, sert, kırıcı.
Tez kızan.
Yerel ağızlarda buğday sapı, ekin ve odun çekmek için kullanılan ağaçtan yapılmış tekerleksiz bir çeşit taşıt da kızak adıyla anılır.

Kızak kaymak: 
Kızağa binerek kar ve buz üzerinde kaymak, kayak yapmak.

Kızak yapmak: 
(Taşıt için) Fren tuttuğu halde tekerler durmayıp kaymak, kızaklamak. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ