Gerçekleştirme...

Temin,
Arapça temin, (ﺗﺄﻣﻴﻦ).
Arapça temin sözcüğü; emin olmak, güvenmek anlamındaki emn kelimesinden türetilmiştir.
Gerçekleştirme,
Gerçekleştirmek işi, realizasyon.
Korkusunu giderme, inanç verme, güven verme.
Sağlama, elde etme.
Sağlamlaştırma, şüphe bırakmama.
Emin olmak, güvenmek.
İngilizce: procurement, delivery.

Bazı yörelerimizde temin sözcüğünün halk dilinde başka anlamları:
Biraz önce, demin.
Güvenlik, emniyet hissi vermek.
Bir iş için gerekli olan şartları hazırlama, sağlama.
Elde etme, ele geçirme, sahip olma, edinme, tedarik etme.
Bir iş için gerekli olan şartları hazırlama, sağlama.
Elde etme, ele geçirme, sahip olma, edinme, tedarik etme.
Kati vaadde bulunmak. 
Emn ve eman vermek.
Elde etme.
Yazın, yazda.
Yaz.

Mütemin:
Osmanlı döneminde, eski dilde, mütemin.
Güvenen, inanan, itimad eden, emniyet eden.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ