Oyuncunun sözü karşısındakine bırakırken söyleyeceği son söz...

Replik,
Fransızca replique.
Oyuncunun sözü karşısındakine bırakırken söyleyeceği son söz.
Diğer oyuncunun sözüne göre verilmesi gereken karşılık.
Oyunda, karşısındakinin sözüne gerekli karşılığı verme.
Tiyatroda, oyuncunun sözü başkasına bırakırken söyleyeceği son söz.
Bir tiyatro oyununda, karşısındakinin sözüne gerekli karşılığı verme.
Bir temsilde oyuncuların birbirlerine söyledikleri sözlerin, verdikleri karşılıkların her biri.
Bir temsilde oyuncunun, sözü diğer oyuncuya bırakırken söylediği son söz.
Tiyatroda karşılıklı konuşma sırasında bir oyuncunun rol arkadaşının sorularına ya da sözlerine verdiği karşılık.
Oyunda, karşısındakinin sözüne gerekli karşılığı verme.
Cevaba cevap.

Replika:
İngilizce: replica.
Bir sanat eserinin birebir kopyası.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ