Armoniyi sağlayan seslerin birleşmesi...

Akort, 
Akorda.
Ahenk.
Fransızca accord.
İngilizce: accord.
İtalyanca: accordo.
Bir çalgıda doğru ses vermesi için yapılan ayar, düzen.
Armoniyi sağlayan seslerin birleşmesi.
Uyum, uyumluluk, akort, 
Ses ayarı, ses düzeni.
Musiki aletlerinde belirli bir sese göre yapılan ses ayarı, ses düzeni, ahenk.
Bir enstrümanın çalındığında istenen notayı vermesi için enstrümanın ayarlanması işlemi.

Argo: Keyif, rahatlık.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ