Bilim, bilgi...

Fen,
Arapça fenn, (ﻓﻦ]).
Fizik, kimya, matematik ve biyolojiye verilen ortak ad.
Matematik, fizik, kimya, biyoloji vb. ispat ve tecrübeye dayanan ilimlerin ortak adı.
Fizik, kimya, matematik ve biyolojiden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama, teknik.
Fizik, kimya, biyoloji, matematik ilimlerinin umumi adı.
Deneylere ve tanıtlamalara dayanan bilimlerin genel adı.
Tatbikat ve isbat ile meydana gelen ilim.
Bilim, bilgi.
İlim.
Fen adının diğer anlamları;
Hile, hilekarlık.
Malın çok olması.
Misk kokusunun etrafa yayılması.
Bir kimsenin iyiliğini ve ihsanını söyleyip methetmek.
Hüner, marifet, sanat, tecrübe.
Nevi, sınıf, çeşit, tabaka.
Birisini muamelede aldatmak.
Borçlunun ödeme zamanını uzatma.
Bataklık arazi,
Turbalık, düz bataklık arazi, bataklık, çayır, düzlük.
Çin' de eskiden kullanılmış bir alan ölçüsü birimi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ