At koşturup birbirine değnek atarak takım halinde oynanan oyun...

Cirit,
Arapça cirit, cerid (الرمح).
İngilizce: javelin, jerid.
At koşturup birbirine değnek atarak takım halinde oynanan oyun, cirit oyunu. Bu oyunda atılan değnek.
Arapça cerіd, kabuğu soyulmuş hurma veya ağaç dalından gelmektedir.

At koşturup birbirine değnek atarak topluca oynanan oyun.
At üzerinde birbirine değnek atmak suretiyle oynanan, büyük cesaret isteyen, çok eski ve meşhur bir Türk oyunu.
At koşturup karşı takım oyuncularına değnek atarak topluca oynanan eski bir Türk oyunu.

Cirit oyununda kullanılan ve mızrak gibi atılan, ucu demirsiz sopa. Cirit değnekleri kurumuş meşe dalından yapılan, sert ve ağır bir değnektir. Silahın icadından önce süvarilerin savaş aleti olarak kullandığı ucu temrenli kısa mızrak. Cirit sopasının ucundaki demire, temren denir. Sulh zamanlarında talim mahiyetinde yapılan karşılaşmalara cirit oyunu denirdi.

Cirit atma; Atletizmin ciridi fırlatmaya dayanan dalı.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ