Müstemleke...

Sömürge.
Koloni,
Müstemleke,
İngilizce: colony, colonial
Fransızca: colonie, colonial
Rusça: koloniya,
Arapça: mustemleke.
Eskiden Osmanlı döneminde müstemleke; sömürge.
Arapça, mustemlek; mülk edinmek anlamına gelen  istimlak kelimesinden türetilmiştir.
Mustemleke, mülk edinilmiş.
Başka bir devletin idaresi altında bulunan memleket. 
Başka bir devletin idaresi altında bulunan memleket, yer, sömürge.
Hicret etmişlerle iskan edilmiş yerler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ