Alçak gönüllülük...

Tevazu,
Kibirsizlik.
Mahviyet hali.
Alçak gönüllülük.
Arapça tevazu, (ﺗﻮﺍﺿﻊ).
Arapça, yere koymak, nefsini aşağılamak anlamındaki vaz sözcüğünden türetilmiştir.
Alçak gönüllülük, kibirli olmama, gösterişsiz olma.
Alçak gönüllülük, isteyerek mertebesinin altında görünme.

Tevazulu, tevazukar; 
Alçak gönüllü.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ