Kompleks...

Karmaşa,
Kargaşa,
Karmaşık.
Kompleks.
Fransızca complexe.
Latince complexe.
İngilizce: complex.
Rusça: kompleks
Karmaşıklık, karmaşa.
Hemen kavranamayan, çözümü güç olan, karmaşık.
Aynı ekonomik etkinliği gerçekleştiren sanayinin tesisler bütünü, kuruluşlar bütünü.

Kompleks.
Basit olmayan. 
Mürekkep
Karmaşık, şuur dışı meyillerin tümü.
Karmaşık, anlaşılması güç olan.
Bir anda kavranamıyacak şekilde çeşitli sebeblerden, unsurlardan meydana gelmiş.
İnsanların davranışlarına, ruh hallerine yön veren birbirine bağlı şuuraltı hayallerinin bütünü.
Bir kişinin gidişine, davranışına yön veren bilinç dışı eğilimlerin tümü; birçok karmaşık şeyden oluşan.
Aynı malı üreten, aynı işi yapan ve bir arada bulunan kuruluşların tamamı, tesis.
Hemen kavranamayan, çözümü güç olan, karmaşık kuruluşlar bütünü, tesisler bütünü.
Bir anda kavranamıyacak şekilde çeşitli sebeblerden, unsurlardan meydana gelmiş. 
Toplumla çatışmaya sebep olacağı için kişi tarafından bastırılıp şuur altına itilen, tatmin edilmemiş istek ve arzular.
Bilinç altında sürekli baskılanan, ancak kişinin davranışlarını büyük ölçüde etkileyen fikir veya duygu.

Diğer anlamları:
Külliye, manzume.
Çinko kompleksi.
Vitamin veya proteinlerin oluşturduğu bileşik.
Çeşitli ögelerin birleşmesinden oluşan madde.

Elektrokardiyogramda karıncık kasılımını temsil eden kısım.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ