Akıcı...

Selis,
Akıcı.
Arapça: selis.
Arapça yumuşamak, kolaylaşmak anlaında selaset kelimesinden türetilmiştir.
Selasetli.
Selasetli, düzgün ve akıcı ifade.
Fasih ve beliğ olan.
Düzgün ve akıcı ifade, anlatış.
Düzgün ve açık ifadeli, ahenkli ve akıcı (söz, yazı).
Kolay, yumuşak.
Boyun eğmiş, bağlı.
Akıcı.
Akıcı (söz).
Kalın su buğusu,

Halk şiiri nazım şekli.
Halk edebiyatında aruz ölçüsü kullanılarak yazılan şiirler.
Saz ozanlarınca aruzun "feilâtün feilâtün feilâtün feilün" ölçüsünde yazılan gazel biçiminde koşuklar.
Halk edebiyatında XIX. yüzyıl başlarında kullanılan ve aruzun “Feilatün feilatün feilatün feilün” vezniyle yazılan bir nazım şekli.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ