Tören, merasim ...

Rit,
Fransızca rite.
Latince ritus.
İtalyanca ragione.
Tören, merasim, 
Töre, örf.
Racon.
Yol, yöntem, usul.
Dinsel tören ve kuralları.

Hint Avrupa dilinde saymak, itibar etmek anlamındaki ritus kelimesinden türetilmiştir. 
Farklı Mason gruplar tarafından kabul edilen Masonik öğretilerden her biri.
Mason sırlarının öğretildiği, belli kurallara göre düzenlenen tören, mason töreni.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ