İslimle çalışan ağırlık kaldırma makası...

Maçuna,

İtalyanca macchina.
Fransızca machine a master.
İspanyolca machina.
Yunanca mantsina.
İslimle çalışan ağırlık kaldırma makası.
Buharla çalışan ağırlık kaldırma makinası.
Eskiden buhar gücüyle,  günümüzde hidrolik motorlarla çalışan ağırlık kaldırma aracı, vinç. 

İki tanesi aralarında darca bir açı yapacak, üçüncüsü bunlara destek olacak şekilde eğik yerleştirilerek birbirine bağlanmış, sabit, döner yahut hareketli olabilen, kaldırma, indirme, yükleme ve boşaltma düzeneği, bir çeşit vinç, üç ayak.
Denizde bir duba üstünde ya da kıyıda kurularak ağır yükleri kaldırmada, gemiye yüklemede kullanılan, islimle çalışan bir ağırlık kaldırma aracı.
Bir ponton (büyük duba) üzerine konulmuş dikmelerden ibaret, 350-400 ton arasındaki ağırlıkları kaldırabilen bir nevi özel vinç.
Duba üzerinde kurulmuş olan yüzer maçunaya ise maçuna gemisi denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ