Sağlıklı yaşamak için alınması gerekli önlemlerin bütünü, sağlık bilgisi ...

Hıfzıssıhha.
Hıfz-üs sıhha,
Hijyen.
İngilizce: hygiene.
Fransızca hygiene.
Arapça, hıfzıssıhha (ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺼّﺤّﻪ)
Sağlık bilgisi, hijyen.
Sıhhatini korumak. 
Sağlığını muhafaza etmek.
Sağlıklı yaşamak için alınması gerekli önlemlerin bütünü.
Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü.

Sağlıklı yaşamak için doğrudan doğruya kişi ve içinde bulunan çevrenin sağlıkla alakalı şartlarını tetkik edip inceleyen, gerekli tedbirleri olan ve bu çeşit çalışmalardan bahseden hekimlik kolu veya sağlık bilgisi.
İnsan sağlığını korumak için vücudun ve içinde yaşanan çevrenin sağlık şartlarını inceleyen, buna göre tedbirler alan ve bu çalışmalardan bahseden hekimlik kolu, sağlık koruma, sağlık bilgisi, hijyen.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ