Batmış gemileri askıya alma işinde kullanılan büyük duba...

Ponton,
Fransızca: ponton.
İtalyanca: ponton, pontoon, pontone.
Latince: ponto,
İspanyolca: ponton.
Büyük duba.
Batmış gemileri askıya alma işinde kullanılan büyük duba.
Yat limanlarında yatların yanaşması için zincirle karaya bağlı sabit duba.
Tombaz.

Tombaz:
(Dombaz)
Rumca dubas.
Irmaklarda işleyen, altı düz kayık.
Altı düz büyük kayık.
Yük taşımak ya da köprü yapmak için kullanılan altı düz bir çeşit deniz aracı, duba.
Üzerinde köprü kurulan, altı düz kayık biçiminde duba, ponton.
Türkçede yük taşımak veya köprü kurmak için kullanılan altı düz bir çeşit deniz aracına verilen ad; duba, tombaz.

Ponton sözcüğünün halk arasındaki başka anlamı;
Yükseklik.
Derilerin harca yatırıldığı kuyu.
Yuvarlak biçimde bağlanmış saz demeti.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ