İlaç...

Deva,
Em,
İm,
İlaç,
Çare, önlem.
Derman,
Medicine
İngilizce: drug
Arapça ilaç (ﻋﻼﺝ).
Çare, deva, tedbir, önlem.
İlaç, tiryak.
Derman İlaç, tiryak.
Mualecat.
Kimya,
Ot,
Çare, önlem
Edviye.
Ecza.
Tedviye etmek.
Tablet, pastil, draje, şurup gibi maddeler.
Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için türlü yollarla kullanılan madde, em, deva.
Tıpta kullanılan ve biyolojik etkinliği olan saf bir kimyasal madde veya ona eş değer olan bitkisel veya hayvansal kaynaklı, standart miktarda etkin madde içeren karışım,
İnsanları ve bitkileri korumak için zararlı mikrop ve haşereleri imhâ etmeye yarayan madde.
Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için türlü yollarla kullanılan madde, em, deva.

Fizyolojik sistemleri veya patolojik durumları, alıcının yararına değiştirmek veya incelemek amacıyla kullanılan madde veya ürün.

Farmakoloji

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ