Güçlü, zinde ...

Diri,
Zinde,
Farsça zinde (ﺯﻧﺪﻩ).
Dinç, canlı, diri, sağlam.
Gücü kuvveti yerinde, sağlam, dinç.
Güçlü Kuvvetli, zorlu.
Gücü olan, kudretli, kuvvetli, yavuz
Şiddeti çok olan.
Etkisi, önemi büyük olan, sözü geçer, forslu.
Nitelikleri ile etki yaratan, etkili.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ