İlaçların etkisini ve kullanılışını inceleyen bilim dalı...

Farmakoloji,
Eczabilim.
Eczacılık bilimi.
İng. Pharmacology
İlaçların etkisini ve kullanılışını inceleyen bilim dalı.
İlaçlar konusunda araştırmalar yapan, ilaçların etkisini ve kullanılmalarını konu alan bilim dalı.
Farmakoloji, ilaçlar ile biyolojik sistemler arasındaki etkileşimleri inceleyen bilim dalı. 
Antik Yunancada, ilaç bilimi demektir.
Canlı organizmadaki ilaç etkilerini ve canlı organizmaya alınan ilaçların yapısını inceleyen bir bilim dalıdır. Sentezlenmiş veya bitkilerden ayrıştırılmış maddelerin etkilerini biyolojik yapısını laboratuvar çalışmaları ile deney hayvanlarında, klinik araştırmalar ile insanlarda inceleyerek ilaç geliştirme çalışmalarına katkı veren bir tıp ve eczacılık bilimidir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ