İhmal etme ...

Terk,
Terk etme.
Arapça terk, 
(ﺗﺮﻙ).
İhmal etme.
Bakmama, ihmal etme.
Bırakma, ayrılma.
Boşama. 
Salıverme, koyuverme, vazgeçme.
Bırakma, bırakıp gitme, uzaklaşma.
Bir yerden veya kimseden uzaklaşma, bırakıp gitme.
Terk edilmiş yer. 
Vazgeçme.
Terk etmek: Gaful

Terk sözcüğünün diğer anlamları;
Miğfer.
Son, son kısım.
Ham kavun, pişmemiş karpuz.
Tez, çabuk, hızlı
Çok çalışmaktan kol ve bacaklarda olan tutukluklar.
Yük hayvanının bacaklarının ağır yük veya hastalık sonucu kötürüm veya sakat kalması.
Tarikat ehlinin başlığında bulunan kabarık dilimler.
Derviş başlığı, tarîkat ehlinin giydiği başlığın dilimlerinden her biri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ