Kendisine inanılıp güvenilen kimse...

Mutemet, 
Mutemed,
Arapça mutemed, mutemet, (ﻣﻌﺘﻤﺪ).
Arapça, dayanmak, güvenmek anlamındaki itimad kelimesinden türetilmiştir.
Kendisine inanılıp güvenilen kimse.
Kendisine güvenilen, itimat edilen kimse.
Dairelerde, büyük iş yerlerinde maaş, yolluk vb. para işleriyle görevli olan memur.
Dairelerde, iş yerlerinde bazı para işlerine bakan görevli. 
İnanılır, güvenilir, emin, itimada şayan (kimse).
Güvenilen kimse.
İtimad edilir, güvenilir.
Güvenilir.
Kendinden emin olunan. 
Ziyadesiyle doğru ve müstakim olan.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ