Sevilen ve aşık olunan kimse...

Sevgili.
Canan.
İngilizce: darling,  
Sevilen ve aşık olunan kimse, yavuklu, dost, yar, canan. 
Sevgi ve bağlılık duyulan.
Sevgi duyulan, kendisine sevgi beslenen.
Aşık olunan kadın veya erkek, yar.
Çok beğenilen, hayran olunan kimse.
Sevgili, gacı, maşuk.
Yavuklu, Yar, 
Dost, 
Aftos.
Gacı.

Maşuk: Sevilen, Aşık olunan (erkek).
Arapça gacı: kadın, dost, sevgili, metres.
Argoda gacı: torik yavrusu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ