Yer altı su oluğu...

Akaç, 
Dren, 
İngilizce: drain, 
Fransızca: drain, 
Almanca: abflussrohr.
Kanal, ark, su yolu.
Yer altı su oluğu.
Bir yerde birikip kalan sıvıları, bir işlem sonunda geriye kalan artıkları, gereksiz nesneleri dışarıya akıtmak için kullanılan boru vb. araç.Metalleri temizlemede, kullanık çözeltileri dışarı akıtmak için kullanılan boru.

Diren;
İşlem sonucunda geriye kalan artıkları, gereksiz nesneleri dışarıya atmak için kullanılan boru, boru düzeni.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ