Sahip ...

Is,
İye,
Eye,
Ehil,
Malik,
Sahip,
Arapça sahib, sahip, (ﺻﺎﺣﺐ) 
Arapça, sahip, malik olan.
Bir şeyin mülkiyetini ve o şeyi istediği gibi kullanabilme hakkını elinde bulunduran kimse, malik
Bir şeyi hükmü altına alıp gerektiği gibi kullanan, ona tasarruf eden kimse.
Bahsedilen şey kendisinde bulunan, o vasfı haiz olan kimse.
Bahsedilen şeyi meydana getiren, yapan, düzenleyen kimse.
Himaye eden kimse, koruyucu, hami.
Hindistan’da efendi anlamında saygı sözü.
Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik.
Herhangi bir niteliği olan kimse, ehil.
Bilgi sahibi. 
Zevk sahibi.
Bir iş yapmış, üstlenmiş veya bir eser ortaya koymuş kimse.
Koruyan, arka çıkan, gözeten kimse.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ