Bir çıkış kümesinin değişkeni ...

Argüman,
Fransızca argument
Kanıt.
Sav,
Tez, iddia, sav.
İddia,
Bir denklem, bir eşitsizlik veya bir gök cisminin hareketine ait herhangi bir elemanın bağlı bulunduğu belli bir değer.
Bir çıkış kümesinin değişkeni.
Bir çıkış kümesinin değişkenine verilen ad
Bir cetvelde diğer bir sayıyı bulmak için yararlanılan sayı.
Delil, kanıt, tanıt.
Delil, neden, işaret, iz, gerekçe olarak dayanılan, gerekçe.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ