Sazın en ince ses veren teli ...

Zir,
Arapça zir.
Sazın en ince ses veren teli.
Tambur vb. sazların en ince ses veren teli.
Genellikle bem (bam) kelimesiyle birlikte kullanılır.
Zir ü bem (bam).

Bam,
Arapça, bam, bemm.
Tambur vb. sazların en kalın sesi veren teli.
Sazın en kalın ses veren teli.
Tambur gibi telli sazların en kalın teli.

Zir kelimsinin diğer anlamaları;
Alt.
Aşağı.
Karmakarışık, darmadağın
Farsça, Alt, alt taraf, aşağı taraf.
Altta, aşağıda olan.
İnce kiriş.
Kadınlar sohbetini seven kişi.
Çay bardağı tabağı (Kars yöresi)

Arşın.
Ankara'nın Sincan ilçesinde arkeolojik bir vadi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ